ขาย plc

ขาย plc
จำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม ราคาถูกทั้งมือหนึ่งและมือสอง

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557

PLC Mitsubishi FX Series รุ่น FX1N,FX2N,FX1S,FX0N,FX0S ทั้งมือสองและของใหม่ พร้อมสายโหลดโปรแกรม PLC

ขาย PLC Mitsubishi FX Series with models such as. - FX1N: FX1N-24MR, FX1N-40Mt, FX1N-40MR, FX1N-60MT, FX1N-60MR etc. - FX2N: FX2N-32MT, FX2N-48MT, FX2N-8EX, FX2N-8EYR. , FX2N-128MT, FX2N-128MR etc. - FX1S: FX1S-14MT, FX1S-14MR, FX1S-20MR, FX1S-20MT, FX1S-30MT, FX1S-30MR etc. - FX0N: FX0N-40Mt, FX0N-40MR, FX0N-60MT. , FX0N-60MR, etc. - FX0S: FX0S-10MT, FX0S-20MT etc. - FX3U: FX3U-32MR, FX3U-128MR, FX3U-32MT, FX3U-64MR, FX3U-80MR etc. - FX3UC: FX3UC-32MT-LD etc. - FX2NC : FX2NC-8EX, FX2NC-8EYT etc.. PLC Secondhand pretty usable and 100% new. , and also offers a program PLC genuine (new) too has 2 rooms. 1. calls the Link the FX Series PLC 2. calls Link used with PLC FX series and A Series (with 2 heads).